Fusiebesprekingen huurdersverenigingen HBV Bernardus Wonen (HBVBW), HV Dinteloord (HVD) en HV Moerdijkse Waard (HVMW) tussenstand

2 februari: 1e overleg met de HV’s om eventueel te komen tot een fusie van de drie partijen. Dit o.l.v. Anita Govaerts van de Woonbond. Het is niet de taak van de Woonbond om de drie HV’s in een bepaalde richting te sturen. Punten: bewaking van het proces en ondersteunen, verwoorden van de mening van de HV’s, inhoudelijk adviseren. Hoe worden de HV’s gefinancierd en de actieve middelen die zij bezitten. Bereiken van de achterban. Hen informeren, raadplegen, adviseren, meebeslissen en instemmen. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Word lid van de huurdersvereniging Moerdijkse Waard

Hoe lid worden van de Huurdersvereniging Moerdijkse Waard?

Moerdijkse Waard is de huurdersbelangenvereniging voor huurders van Brabantse Waard. De vereniging behartigt de belangen van huurders en woningzoekenden. Zij overlegt namens hen met de verhuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies over tal van beleidszaken die huurders aangaan zoals het huurprijsbeleid, huurvoorwaarden, incassobeleid, leef omgeving et cetera. Het hebben van een sterke vereniging is in het belang van alle huurders, dus ook van u! Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe leden.

720 leden

Met 720 leden is Moerdijkse Waard naar rato één van de grotere huurdersverenigingen in de regio. Het is belangrijk om dat ledental zo hoog mogelijk te houden. Want hoe meer mensen lid zijn, hoe luider de stem van de huurdersvereniging klinkt in de onderhandelingen met Brabantse Waard. Bovendien kunnen leden ook gebruik maken van de overige diensten van de vereniging.

Zo ontvangt u als lid tweemaal per jaar de Huurderspost en proberen we te bemiddelen bij slepende conflicten met de corporatie. Ook kunnen we als vereniging een beroep doen op de juridische adviseurs van de Nederlandse Woonbond, de overkoepelende organisatie waar HV Moerdijkse Waard lid van is.

Actieve vereniging

Moerdijkse Waard is een actieve vereniging. Naast informatieavonden in diverse kernen organiseren we regelmatig thema avonden waarin specifieke onderwerpen aan bod komen, zoals buurtbemiddeling of laaggeletterdheid en via de Huurderspost, een acht pagina’s tellend blad met lokale en landelijke artikelen omtrent huren, houden we u op de hoogte van wat er speelt. Leden ontvangen daarnaast ook automatisch het blad ‘Huurwijzer’ en de huurlastenspecial van de Nederlandse Woonbond.

Hoe lid worden?

Het lidmaatschap van de huurdersvereniging bedraagt slechts € 7 per jaar. Aanmelden kan door een briefje te sturen naar: HVMW Dr. Arienslaan 60-a 4761 EP Zevenbergen.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Bestuursleden gevraagd

De Huurdersvereniging Moerdijkse Waard zit dringend verlegen om nieuwe bestuursleden. Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 personen. Wij kijken uit naar een voorzitter en een aanvullend bestuurslid. Aanmelden dringend gewenst.

John Ettema Wnd. Voorzitter

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

In memoriam Sjan Kanters

Op 21 juli op 78-jarige leeftijd is vrij onverwachts  overleden Sebastiana Mathea Kanters de Wijs. Beter bekend als Sjan. Zij was de vrouw van Henk Kanters, bestuurslid/ coördinator bij onze huurdersvereniging. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Huren ruimte HVMW – Dr. Ariënslaan 60a

Voor verenigingen en stichtingen bestaat de mogelijkheid de ruimte te huren van de huurdersvereniging Moerdijkse Waard. Er zit wel een restrictie aan verbonden. Daar de ruimte tussen “huurders” zit kan er geen gebruik van worden gemaakt door groepen die veel geluid produceren. De verhuur vindt plaats per dagdeel. Meer informatie bij Dhr. Hans Sluiter, tel: 0168-880031

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Fusie besprekingen HBV Bernardus Wonen, HV Dinteloord en HV Moerdijkse Waard

Sinds enkel maanden is er overleg gaande met de bovengenoemde huurdersverenigingen om (wellicht) te komen tot een fusie van de drie partijen. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Conceptverslag van de algemene ledenvergadering van 6 april 2016

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging Moerdijkse Waard welke werd gehouden op woensdag 6 april 2016 in de ruimte van de Huurdersvereniging Zevenbergen Dr. Ariënslaan 60a te Zevenbergen. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Opheffen postbus en antwoordnummer

Per 1 januari 2017 zal onze postbus 118 en ons antwoordnummer 5482 VN worden opgeheven. De kosten zijn dermate hoog dat wij genoodzaakt zijn deze niet meer te gebruiken.
Ingaande heden kunt u al de correspondentie sturen naar: HVMW Dr. Arienslaan 60a – 4761 EP Zevenbergen.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Jaarverslag HVMW 2015

Inleiding
Hierbij bieden wij u het jaarverslag van de Huurdersvereniging Moerdijkse Waard aan. In dit verslag kijken we terug op 2015. Ook in dit negentienjarig bestaan heeft er weer het een en ander plaatsge-vonden. De huurverhoging heeft veel stof doen opwaaien. Bij een aantal van onze huurders staat het water tot aan de lippen. Zij trachten de eindjes aan elkaar te knopen. Ook de parlementaire enquête was onderwerp van gesprek. In de Huurderspost van december 2014 heeft u daarvan een uitgebreid artikel kunnen lezen. De belangrijkste punten van 2015 waren de fusiebesprekingen tussen de drie corporaties (pag. A6) en vier regulier overleggen met Br.W. (pag. A6). Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Fusie Corporaties een feit

Bernardus Wonen, Woningstichting Dinteloord en Brabantse Waard gaan gezamenlijk verder als Woonkwartier. Een jaar geleden kondigden woningcorporaties Bernardus Wonen, Woningstichting Dinteloord en Brabantse Waard aan te willen fuseren. Vanaf 3 maart 2016 is de fusie een feit en gaan de drie corporaties verder onder de naam Woonkwartier. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen